SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

atonon

dopuszczalne w grach (i)

atonon

wyraz nieposiadający własnego akcentu


KOMENTARZE

lvlikrob # 2007-05-27

słowo posiłkowe, przyimek