SJP
SŁOWNIK SJP

X

audio-video

niedopuszczalne w grach (i)

audio-video

związany ze sprzętem do odbioru, nagrywania i przetwarzania dźwięku oraz obrazu; audio-wideo

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)