SJP
SŁOWNIK SJP

X

audio-wideo

niedopuszczalne w grach (i)

audio-wideo

związany ze sprzętem do odbioru, nagrywania i przetwarzania dźwięku oraz obrazu; audio-video


KOMENTARZE

koalar # 2006-09-02

Brak, DSO K.