SJP
SŁOWNIK SJP

autorów

dopuszczalne w grach (i)

autor

1. twórca dzieła literackiego, naukowego, technicznego, dzieła sztuki itp.;
2. sprawca; inicjator; projektodawca


KOMENTARZE:

(brak)