SJP
SŁOWNIK SJP

X

autora

dopuszczalne w grach (i)

autor

1. twórca dzieła literackiego, naukowego, technicznego, dzieła sztuki itp.;
2. inicjator, projektodawca;
3. wykonawca jakiejś czynności, np. autor kradzieży; sprawca


KOMENTARZE:

(brak)