SJP
SŁOWNIK SJP

awanscena

dopuszczalne w grach

awanscena

widoczna przed kurtyną część sceny; przedscenie; proscenium


KOMENTARZE:

edgemoon # 2004-09-11

także proscenium, przedscenie