SJP
SŁOWNIK SJP

X

azymutach

dopuszczalne w grach (i)

azymut

1. kąt zawarty między kierunkiem północy a innym, dowolnym kierunkiem, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara;
2. kąt między płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną przechodzącą przez dany obiekt oraz bieguny niebieskie


KOMENTARZE:

(brak)