SJP
SŁOWNIK SJP

X

badan

dopuszczalne w grach (i)

badan

garbnik wyodrębniony z rośliny zielnej - bergenii

badan

dopuszczalne w grach (i)

badan

roślina z rodziny skalnicowatych, używana jako namiastka herbaty (herbata mongolska)


KOMENTARZE:

bajerant # 2005-05-10

roślina z rodziny skalnicowatych, używana jako namiastka herbaty (herbata mongolska)

do wg starego Doroszewskiego (ale D. tylko -u)
może ktoś ma lepsze źródła?

bajerant # 2005-05-10

może "badanA" pochodzi tylko od "badać"?
nie byłby wówczas potrzebny podział na 2 hasła...

greenpoint # 2005-05-13

Podracki podaje -a

bajerant # 2005-05-13

ok
badanu, badana
garbu, garba
etc. :)