SJP
SŁOWNIK SJP

X

bajka

dopuszczalne w grach (i)

bajka

utwór pisany prozą lub wierszem, którego bohaterami są najczęściej zwierzęta, ludzie bądź przedmioty

Bajka

niedopuszczalne w grach (i)

Bajek

nazwisko

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

mazda_pip # 2006-07-24

Bajka atomówka

~gosc # 2006-07-24

jeszcze Bójka i Brawurka

~gosc # 2009-02-15

BAJKA - jeden z podstawowych gatunków literatury dydaktycznej; wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje bajek: epigramatyczne (charakteryzują się zwięzłością formy, za twórcę tego typu bajki uważa się żyjącego w VI w. p.n.e. Greka Ezopa) i narracyjne (dłuższe jako pierwszy tworzył Jean La Fontaine); najczęściej spotyka się bajki zwierzęce; ich bohaterami są zwierzęta, które reprezentują różne typy ludzkie bądź pewne cechy charakteru (zalety i wady); cechą charakterystyczną bajki jest morał, czyli wyrażenie w prost bądź tylko zasugerowanie pouczenie.

~gosc # 2009-11-29

Tam pisze ''Bajka,, a na dole "Bajek,, jest różnica, prawda?

mirnal # 2018-12-31

Nazwisko, np. Katarzyna Bajka - absolwentka Instytutu Religioznawstwa UJ