SJP
SŁOWNIK SJP

X

barbaryzm

dopuszczalne w grach (i)

barbaryzm

wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa niewłaściwe dla danego języka, użyte w tekście napisanym w języku ojczystym


KOMENTARZE:

mirnal # 2017-03-25

Przedwojenny słownik Arcta ma dwa znaczenia -
1. Wyraz cudzoziemski w mowie ojczystej niepotrzebnie używany mogący być zastąpiony swojskim [i to jest sedno sprawy!]
oraz
2. Barbarzyństwo