SJP
SŁOWNIK SJP

X

barw

dopuszczalne w grach (i)

barwa

wrażenie wywoływane w mózgu, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła

-

barw

dopuszczalne w grach (i)

barwy

znak lub kolor charakteryzujący pewne państwo, stowarzyszenie, klub

-

barw

dopuszczalne w grach (i)

barwić

sprawiać, że coś przybiera jakąś barwę


KOMENTARZE:

(brak)