SJP
SŁOWNIK SJP

X

bazować

dopuszczalne w grach (i)

bazować

1. przyjmować coś za postawę, opierać się na czymś;
2. środowiskowo: mieć gdzieś bazę; stacjonować


KOMENTARZE:

wybryknatury # 2010-06-02

Do formy "bazowany" nie jestem przekonany, ale niektóre słowniki ją notują, więc gdybyś mógł zacytować nam panią profesor...

tevex # 2010-06-02

Zgółkowa ma "bazować gdzie, na czym", ale bazować = stacjonować, a stacjonowany = zajmujący wyznaczone miejsce postoju.

wybryknatury # 2010-06-02

Wynikałoby z tego, że powinieneś dodać, tak?

tevex # 2010-06-02

Nie, bo u Zgółkowej stacjonowany jest przymiotnikiem, a bazowanego nie notuje .;)

~gosc # 2010-06-03

Ale TU stacjonowany jest imiesłowem, jeśli wierzyć opisowi zaczerpniętym ze słownika Sobol. Ale u Zgółkowej bazowanego nie ma, więc nieważne zasady odmian i inne słowniki, tu tego słowa nie będzie.