SJP
SŁOWNIK SJP

X

bias

dopuszczalne w grach (i)

bias

społeczne i ideowe przekonania nieuświadamiane przez badacza

Hasło ze słownika wyrazów obcych

-

Bias

niedopuszczalne w grach (i)

Bias

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

mashroom # 2003-07-15

brak odmian (D. -u)

namespace # 2015-03-26

Kolejne znaczenie, warto dodać:
Bias (elektronika) - niezerowa wartość (napięcia lub prądu) w różnych punktach układu elektronicznego w celu zapewnienia poprawnej pracy.