SJP
SŁOWNIK SJP

X

biasem

dopuszczalne w grach (i)

bias

społeczne i ideowe przekonania nieuświadamiane przez badacza

Hasło ze słownika wyrazów obcych

Biasem

niedopuszczalne w grach (i)

Bias

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)