SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

bilet

dopuszczalne w grach (i)

bilet

1. kartka z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji, będąca dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę, uprawniająca do określonej usługi;
2. kartka z krótką wiadomością; bilecik, liścik;
3. potocznie: przepustka do czegoś, np. bilet do raju;
4. urzędowo: pieniądz papierowy; banknot, asygnata;
5. wilczy bilet - negatywna opinia uniemożliwiająca podjęcie pracy, studiów lub wyjazd zagraniczny


KOMENTARZE

~gosc # 2019-10-27

3. wilczy bilet
...

~gosc # 2019-10-27

na niektórych banknotach widywałem napis "bilet NBP"
...

~gosc # 2019-10-27

I co w związku z tym? W tajemnicy ci powiem, że też takowy widywałem.

~gosc # 2019-10-28

do gościa od tajemnic - nas dwóch to chyba za mało na zmianę definicji?

mirnal # 2019-10-28

Jednak https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/banknot;3874119.html jest innego zdania i ma tę definicję:
banknot, bilet bankowy, ekon. współczesna postać niewymienialnego na kruszec pieniądza papierowego, który z czasem stał się prawnym środkiem płatniczym, zwalniającym od zobowiązań

i nie ma jakiejś uwagi, że bilet bankowy istnieje tylko w socjalizmie, bo - jak rozumiem - masz owe banknoty na myśli.

mirnal # 2019-10-28

Należałoby dodać p. 3:
bilet = banknot

W:
Do niedawna banknoty były odróżniane od biletów skarbowych, które są kwitami emitowanymi przez bank centralny i nieposiadającymi żadnego zabezpieczenia w złocie. Obecnie określenia banknot i bilet skarbowy w języku polskim nabrały tego samego znaczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w napisach umieszczanych na polskich kwitach. Do roku 1982 widniał na nich napis:

Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
Natomiast na tych wprowadzanych od 1982 r. umieszczono sformułowanie:

Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
Ostatnim banknotem w oryginalnym znaczeniu tego słowa był dolar amerykański. Od roku 1971 również on jest biletem skarbowym.

mirnal # 2019-10-28

Jeśli współcześnie stosujemy "bilet" w znaczeniu "banknot", to powinno to być ujęte w definicji, niezależnie od tego, czy obecnie stosuje się na banknotach to określenie.
Np. W:
Banknot [1000 zł] wprowadzono do obiegu w czerwcu 1966 r., w czasie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pomimo zastosowania tradycyjnych metod druku, banknot daleko odbiegał od będących dotychczas w obiegu BILETÓW, wnosząc nowatorstwo graniczące z awangardą. Był najbarwniejszym i najdroższym pod względem kosztów produkcji banknotem polskim do tamtego czasu.

Przed wojną także na banknotach były napisy BILET i zapewne jest na zagr. banknotach, bo nie sądzę, aby był tylko na polskich. Sjp ma wyrazy rzadziej stosowane, niż bilet jako banknot...

mirnal # 2019-10-28

banknot, ang. bank note = bilet bankowy

mirnal # 2019-11-08

dzięki za dodanie
"urzędowo: pieniądz papierowy; banknot, asygnata"