SJP
SŁOWNIK SJP

bioindykator

dopuszczalne w grach (i)

bioindykator

w ekologii: organizm żywy występujący w ściśle określonych warunkach środowiska, służący jako wskaźnik, np. zanieczyszczenia powietrza, wody lub substancji zawartych w glebie; biowskaźnik, organizm wskaźnikowy


KOMENTARZE:

~gosc # 2007-10-02

nic nie można się dowiedzieć

~gosc # 2008-05-27

Jak nie można się dowiedzieć? Wszystko jasne! Jest to organizm, który żyje tylko i wyłącznie w danych warunkach, nie innych i dlatego jest traktowany jako wskaźnik. Sama informacja, że dany ogranizm żyje w np. wodzie może dużo o niej powiedzieć.

~gosc # 2008-12-14

bioindykator to inaczej wskaźnik