SJP
SŁOWNIK SJP

bioindykatora

dopuszczalne w grach (i)

bioindykator

w ekologii: organizm żywy występujący w ściśle określonych warunkach środowiska, służący jako wskaźnik, np. zanieczyszczenia powietrza, wody lub substancji zawartych w glebie; biowskaźnik, organizm wskaźnikowy


KOMENTARZE:

(brak)