SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

bioretencja

dopuszczalne w grach (i)

bioretencja

1. metoda zagospodarowania wód opadowych z zastosowaniem roślinności, umożliwiająca zarazem usunięcie zanieczyszczeń wody;
2. zdolność do zatrzymania i wykorzystania magnezu przez organizm; retencja magnezu


KOMENTARZE

~gosc # 2017-07-22

Jakoś reklamach używają tego słowa :>

~gosc # 2017-07-26

- metoda zagospodarowania wód opadowych z zastosowaniem roślinności, pozwalająca także na usuwanie przez organizmy żywe lub materiał roślinny zanieczyszczeń wody
- użycie w reklamie w odniesieniu do przyswajalności jest niepoprawne