SJP
SŁOWNIK SJP

X

bitumiczny

dopuszczalne w grach (i)

bitumiczny

zawierający bituminy; bituminowy, smolisty


KOMENTARZE:

~gosc # 2008-07-14

ropopochodny // substancja bitumiczna (bitumina) - kopalna substancja należąca do grupy węglowodorów powstałych w wyniku długotrwałych procesów geologicznych, prawdopodobnie przez osadzanie się szczątków roślinnych i zwierzęcych na dnie mórz