SJP
SŁOWNIK SJP

X

boby

dopuszczalne w grach (i)

boby

spójnik "bo" z cząstką "by"

boby

dopuszczalne w grach (i)

boba

1. czapka z wełny lub podobnego materiału;
2. potoczne określenie na hasz, haszysz, narkotyk otrzymywany z kwiatów konopi indyjskich

boby

dopuszczalne w grach (i)

bób

roślina o jadalnych nasionach; reg. bober

boby

dopuszczalne w grach (i)

bob

1. środowiskowo o bobsleju, pojeździe bobsleistów;
2. potocznie o policjancie angielskim; bobby

Hasło ze słownika wyrazów obcych

Boby

niedopuszczalne w grach (i)

Boba

nazwisko

Boby

niedopuszczalne w grach (i)

Bob

obce imię męskie


KOMENTARZE:

~gosc # 2005-04-28

Rada Języka Polskiego, nowe ustalenia
3) Wprowadzenie rozdzielnej pisowni cząstki -by ze wszystkimi spójnikami. Do tej pory obowiązuje pisownia łączna tej cząstki ze wszystkimi spójnikami, np.: boby, jeślibyście, lubby, ponieważby, więcbym, zanimbyśmy.
4) Wprowadzenie rozdzielnej pisowni cząstki -by ze wszystkimi partykułami

) Wprowadzenie pisowni z łącznikiem dla wszystkich wyrażeń złożonych z członów identycznych (np.: baju, baju, gadu-gadu, dylu-dylu, ćwir, ćwir, chu-chu, cyk, cyk, fil-fil, całkiem, całkiem, ani-ani, tuż-tuż) oraz dla wszystkich wyrażeń złożonych z członów podobnych brzmieniowo (np. klituś-bajduś, entliczek, pentliczek, często gęsto, gadka szmatka, łapu-capu, obiecanki cacanki). Przewodniczący KOO podkreślił zarówno przypadkowość dotychczasowych ustaleń słownikowych, jak również ogromny stopień trudności tego zagadnienia ortograficznego, w obecnym kształcie niemożliwego do opanowania na drodze innej niż pamięciowa, i to nawet dla osób wyjątkowo świadomych natury polskiej ortografii. Tym potrzebniejsza jest zmiana zmierzająca ku maksymalnemu ujednoliceniu pisowni i zarazem bardzo ją upraszczająca, co w tym wypadku jest zaletą.

glupiajola # 2005-04-29

Ostatnio podsłuchała, iże "u" kreskowane zlikwidują i erzet z kropką też w diabły pójdzie... Ino idzie o ogromny stopień trudności tego zagadnienia ortograficznego... Mnie to tam koło czterech liter lata, bo ja ino umysłowa nie jestem, tylko fizyczna, jo. Stary ino teraz coś godo, iże to już nie ta sama "wódka" będzie, oj nie... A ja mu gada, żeby nie filozował, bo on i tak tyko bimber chleje, pijus... Eee...

~gosc # 2008-09-14

dodałabym jeszcze definicję dla takiej fryzury

~gosc # 2010-10-14

DO głupiaja:a np. miejscowość kończąca się na BRÓD od brodu- płytkiego przejazdu przez rzekę zamiast mostu, teraz będzie pochodzić od BRUDU?! NIEDOCZEKANIE! BĘDZIE BUNT!!!A GORZKOWSKI BĘDZIE GORKOWSKIM?!

~gosc # 2016-11-16

boby - odchody zwierzęce np. królika, owcy

~gosc # 2017-05-04

Cyt. z Poradni Językowej:
To zależy od jego wieku, stanu zdrowia oraz tego, co zjadł i w jakich ilościach. Środowiskowo używa się zwrotu (albo: zwrot?): jeleń sik robi sikiem. Jednak w słownikach polszczyzny ogólnej ten biernik jest nieobecny.