SJP
SŁOWNIK SJP

X

buna

dopuszczalne w grach (i)

buna

kauczuk syntetyczny


KOMENTARZE

klobuk78 # 2007-11-19

Czy TFÓRCA tego hasła sprawdził skąd się wzięło?

http://polymers.bayer.com.pl/index.php?page=kauczuki

Buna jest nazwą własną zastrzeżoną i opatentowaną przez koncern BAYER więc może nie powinno go być w słowniku.
Z pewnością jest wielu producentów kauczuku styrenowobutadienowego ale tylko jeden ma prawo nazywać swój produkt Buna.

~gosc # 2012-08-21

buna - jedna z nazw handlowych kauczuku syntetycznego butadienowego i butadienowo-akrylonitrylowego.
słowo pochodzi z języka angielskiego i oznacza kauczuk.
Przechodzimy na angielski??
bun - kok (jw)

~gosc # 2013-11-19

Buna jest to kauczuk butadienowy, a jego nazwa pochodzi od słów butadiene (Bu) oraz natrium - z łac. sód (stąd Na), który to był katalizatorem przy otrzymywaniu tego kauczuku, a więc Buna zdecydowanie nie ma nic wspólnego z kokiem....Nie jest to również synonim słowa kauczuk, oznacza jedynie pewną grupę kauczuków.