SJP
SŁOWNIK SJP

burżuazja

dopuszczalne w grach (i)

burżuazja

górna, najzamożniejsza warstwa mieszczaństwa, składająca się z właścicieli przedsiębiorstw handlowych lub produkcyjnych


KOMENTARZE:

marek176cm # 2014-01-09

Słowo pochodzenia francuskiego, ale nie oznacza ono, że dotyczy tylko zamożnych we Francji!

Marek / W-wa