SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

camera lucida

niedopuszczalne w grach (i)

camera lucida

[czytaj: KAmera luc-ida] przyrząd ułatwiający odrysowanie przedmiotu; widnia optyczna


KOMENTARZE

ppianista # 2006-09-13

...wymowa?