SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

captatio benevolentiae

niedopuszczalne w grach (i)

captatio benevolentiae

[czytaj: kaptatio benewolentie] z łaciny: zjednywanie sobie względów, pozyskiwanie sobie życzliwości


KOMENTARZE

~gosc # 2019-08-21

Pozyskanie przychylności audytorium. Termin z zakresu retoryki klasycznej.

~gosc # 2019-08-21

Powtarzanie znaczenia z istniejącej definicji, zmieniając kilka słów ale nie sens - jaki ma sens?

~gosc # 2019-08-22

"Powtarzanie zmieniając"? Nie ma żadnego (przynajmniej w języku polskim).

~gosc # 2019-08-22

Przecinek jest za mały, czytelniku "zniekształcaczu"?
Może nie znasz jego przeznaczenia...

~gosc # 2019-08-24

Mea culpa; nie było mi dane pobierać nauk u interpunkcyjnych wirtuozów spod znaku „kilka słów ale nie sens”, więc ciągle zapominam, jak skutecznie przecinek przekształca rzeczowniki w czasowniki oraz (również bardzo częstą u imiesłowowych gimboerudytów) niezgodność podmiotów – w zgodność.