SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cedent

dopuszczalne w grach (i)

cedent

wierzyciel dokonujący cesji swej wierzytelności lub innych praw na rzecz cesjonariusza


KOMENTARZE

(brak)