SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

celnictwo

dopuszczalne w grach (i)

celnictwo

ogół czynności związanych z pobieraniem ceł


KOMENTARZE

~gosc # 2014-12-29

celnictwo - to nie tylko powyższe znaczenie czyli ogół czynności związanych z poborem tej daniny publicznej czyli "cła" lecz także instytucja (administracja celna, służba celna, inspekcja celna, itp.) związana dzisiaj nie tylko z poborem tej daniny lecz także szeroko rozumianym nadzorem nad zgodnym z polityką celną i prawem celnym , bezpiecznym międzynarodowym obrotem towarami oraz system wzajemnych relacji tej instytucji z innym agendami rządowymi i międzynarodowymi, takimi jak np. Rada Współpracy Celnej (Customs Cooperation Council) czy dzisiejsza polityczna nazwa tej międzynarodowej, wyspecjalizowanej w sprawach celnych,Światowa Organizacja Celnictwa (World Customs Organization).