SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

celowość

dopuszczalne w grach (i)

celowość

1. dostosowanie środków do celów, przydatność do założonego celu;
2. świadome zmierzanie do celu;
3. według teleologii: taki przebieg zdarzeń, zjawisk oraz działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu, np. celowość życia człowieka


KOMENTARZE

(brak)