SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

chachłacki

dopuszczalne w grach (i)

chachłacki

język chachłacki, gwara chachłacka - określenie różnych gwar wschodniosłowiańskich na obszarze Podlasia


KOMENTARZE

(brak)