SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

chalkon

dopuszczalne w grach (i)

chalkon

nienasycony keton mający dwa pierścienie aromatyczne w cząsteczce


KOMENTARZE

~gosc # 2005-10-06

Chalkony to grupa zwiazków organicznych, zawierających w swej cząsteczce ugrupowanie karbonylowe sprzężone z wiązaniem podwójnym: R-CO-CH=CH-R.

~gosc # 2005-10-06

To nie jest do końca prawda!
Chalkon (chem.): to 1,3-difenylo-2-propen-1-on czyli: Ph-CO-CH=CH-Ph
Związek powodujacy silne przkrwienie i podrażnienie tkanek (rubefaciens);działa podobnie do kapsaicyny.

~gosc # 2006-01-02

No i występuje dwóch odmianach trans i cis i stosunkowo łatwo ulega fotoizomeryzacji ;)