SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

chanat

dopuszczalne w grach (i)

chanat

dawniej:
1. ustrój feudalny, w którym władzę sprawował chan;
2. tereny podległe chanowi


KOMENTARZE

~gosc # 2011-11-19

także dawny ustrój państwowy