SJP
SŁOWNIK SJP

X

chanaty

dopuszczalne w grach (i)

chanat

dawniej:
1. ustrój feudalny, w którym władzę sprawował chan;
2. tereny podległe chanowi


KOMENTARZE:

(brak)