SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

chi-kwadrat

niedopuszczalne w grach (i)

chi-kwadrat

1. rozkład chi-kwadrat - metoda rozkładu zmiennej losowej;
2. test zgodności chi-kwadrat - rodzaj testu statystycznego sprawdzającego słuszność hipotez


KOMENTARZE

~gosc # 2017-02-02

Wymawia się chi - od greckiej litery, a nie czi.