SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

chiazm

dopuszczalne w grach (i)

chiazm

odmiana składniowego paralelizmu polegająca na powtórzeniu w odwróconej kolejności takiego samego układu członów zdaniowych; chiasm, chiasmus

-

chiazm

dopuszczalne w grach (i)

chiazma

1. miejsce, w którym 2 homologiczne chromosomy mogą wymienić między sobą odcinki
2. skrzyżowanie nerwów wzrokowych


KOMENTARZE

achillesk # 2008-01-20

Chiazm
Konstrukcja odwróconego paralelizmu, np. Kamil biegnie, biegnie Jacek.