SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

chwatny

dopuszczalne w grach (i)

chwatny

chwatki; dawniej:
1. taki, który ma cechy chwata, jest odważny, sprawny i dzielny; śmiały;
2. taki, który łatwo i szybko chwyta; chwytny, chwytki, chwytliwy


KOMENTARZE

(brak)