SJP
SŁOWNIK SJP

ciągłem

dopuszczalne w grach

ciągło

1. w rolnictwie: żelazna część pługa łącząca go z orczykiem;
2. dawniej, dziś gwarowo:
a) para koni albo wołów; sprzężaj;
b) pańszczyźniana rodzina chłopska mająca jeden sprzężaj


KOMENTARZE:

(brak)