SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ciężarna

dopuszczalne w grach (i)

ciężarna

kobieta w ciąży

-

ciężarna

dopuszczalne w grach (i)

ciężarny

1. o kobiecie lub samicy zwierząt żyworodnych: będąca w ciąży; brzemienna;
2. przestarzałe:
a) dużo ważący; ładowny, obciążony;
b) ciężki, brzemienny


KOMENTARZE

~gosc # 2006-01-24

ta ciężarna - kobieta:))
i przymiotnik ciężarna czyli brzemienna
et cetera

mirnal # 2013-04-10

Dzisiaj - "Ciężarna Dorota Gardias".
Przymiotnik niezbyt elegancki, dobrze, że nie 'zaciążona' - nie ma ładniejszych określeń?

~gosc # 2013-04-10

zapregnowana z angielskiego

mirnal # 2013-08-22

Niefortunny opis -
Chilia*: ocaleni od aborcji bliźniacy zostali kapłanami. Mimo że tzw. abor­cja te­ra­peu­tycz­na była wów­czas w Chilii* le­gal­na, cię­żar­na sta­now­czo od­mó­wi­ła, mó­wiąc, że zaufa Bogu i podda się Jego woli. Bliź­nia­cy uro­dzi­li się zdro­wi 10 wrze­śnia 1984 r. Naj­pierw przy­szedł na świat Fe­li­pe, a 17 minut póź­niej ku za­sko­cze­niu le­ka­rzy Paulo. Bra­cia do­wie­dzie­li się o swo­jej nie­sa­mo­wi­tej hi­sto­rii, do­pie­ro koń­cząc se­mi­na­rium.

* - Wg mnie:
Chilia [wymowa jak Chiny], Chilii zamiast Chile [czile] - to nie po polsku!

~gosc # 2013-08-22

Cóż tu niefortunnego?

mirnal # 2013-08-22

A jak się podoba komentarz prasowy - "Ciężarna żona księcia spodziewa się chłopca za 3 miesiące"
albo
"Ciężarną przewieziono na dwór królewski, gdzie powiła dziedzica".
W opisie z Chilli można było napisać sympatyczniej - "Mimo że tzw. abor­cja te­ra­peu­tycz­na była wów­czas w Chilii* le­gal­na, przyszła mama sta­now­czo od­mó­wi­ła".
Komunikaty mogą być przyjazne i mniej przyjazne, czasami niefortunne, choć także mogą być sympatyczniejsze lub nie.

~gosc # 2013-08-22

Dla mnie słowo "ciężarna" jest zdecydowanie neutralne.

~gosc # 2013-08-22

brzemienna :)

mirnal # 2013-08-22

Ale inaczej brzmi "ciężarna matka", "ciężarna mama", a inaczej "ciężarna" bez rzeczownika (jako właśnie rzeczownik). Najlepiej (przyznaję) brzemienna - ładniej.
Na oddziałach są napisy - "Odział dla ciężarnych", "Odział dla ciężarnych kobiet" (facetów póki co nie ma) i "Odział dla przyszłych mam". Jest różnica?

pluralis4ever # 2013-08-22

zaszednięta ;) (od "zajść")

mirnal # 2013-08-22

http://doroszewski.pwn.pl/haslo/ci%C4%99%C5%BCarny/
D. wspomina tu o matce ciężarnej, ale chyba matką się jest po urodzeniu (nie przed, a nie chodzi o posiadanie starszych dzieci).