SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ciasność

dopuszczalne w grach (i)

ciasność

przestarzale: ciasnota;
1. zbyt mała przestrzeń, brak miejsca;
2. zbyt mały rozmiar jakiejś części ubrania;
3. w przenośni: brak szerszych horyzontów myślowych; ubóstwo umysłowe, ograniczoność


KOMENTARZE

(brak)