SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cogito ergo sum

niedopuszczalne w grach (i)

cogito ergo sum

[czytaj: KOgito ergo sum] z łaciny: myślę, więc jestem; główna zasada filozofii Kartezjusza


KOMENTARZE

~gosc # 2013-08-28

Błąd w tłumaczeniu: "cogito" nie znaczy "myślę", tylko "poznaję".

~gosc # 2013-10-03

cogito to myślę, cognosco to poznaję (stąd np. w języku polskim słowo kogniwistyka - nauka o poznaniu)

słowa eichelbergera radzę brać z większym dystansem.

~gosc # 2013-10-03

kogniwistyka, ale Kogniwistyka to nauka o Poznaniu

~gosc # 2015-11-18

Tak, aczkolwiek nie.

~gosc # 2015-11-18

"kogniwistyka, ale Kogniwistyka to nauka o Poznaniu"
A moze o Warszawie...?