SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

crescendo

dopuszczalne w grach (i)

crescendo

[czytaj: kreszendo]
1. określenie muzyczne: coraz silniej, coraz głośniej;
2. przenośnie: narastająco (w odniesieniu do dźwięków lub emocji)

-

crescendo

dopuszczalne w grach (i)

crescendo

[czytaj: kreszendo]
1. część utworu muzycznego grana crescendo;
2. przenośnie: narastanie czegoś (np. dźwięków, emocji)


KOMENTARZE

~gosc # 2015-09-12

beznadziejna definicja

~gosc # 2015-09-12

Raczej [kre-SZEN-do], aby podać gdzie pada akcent.

~gosc # 2015-09-12

W wyrazach obcego pochodzenia, dla których podano wymowę, brak wyraźnego zaznaczenia akcentowanej sylaby oznacza, że akcentowana jest sylaba przedostatnia (czyli standardowa w języku polskim).
Jak przeczytasz "kreszendo" bez zaznaczonej akcentowanej sylaby? Czy zapis kre-SZEN-do zmieni Twoją wymowę?