SJP
SŁOWNIK SJP

cybernękanie

niedopuszczalne w grach (i)

cybernękanie

uporczywe nękanie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej; cyberstalking


KOMENTARZE:

(brak)