SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cyberprzestępstwo

niedopuszczalne w grach (i)

cyberprzestępstwo

przestępstwo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; cyberincydent


KOMENTARZE

(brak)