SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cyfryzacja

dopuszczalne w grach (i)

cyfryzacja

digitalizacja, dygitalizacja;
1. nadawanie postaci cyfrowej różnego rodzaju danym; digityzacja;
2. upowszechnienie się umiejętności korzystania z techniki cyfrowej w różnych dziedzinach życia


KOMENTARZE

~gosc # 2012-02-09

To paranoiczne hasło zostało spopularyzowane przez premiera Tuska, nie rozumiejącego za grosz tego słowa. Dygitalizacja to zamiana danych analogowych na cyfrowe. Z tą techniką spotkałem się w szkole; była to druga połowa lat 60-tych. Dygitalizacji obrazów i przesyłania ich w postaci cyfrowej używano wtedy do przekazywania na ziemię zdjęć z kosmosu, a dokładniej, zdjęć powierzchni Marsa wykonanych przez sondę Mariner IV (1964r). Możemy więc obchodzić pół wieku dygitalizacji lub cyfryzacji. Natomiast dzisiaj, ktoś chce tak nazwać wszystkie technologie informatyczne, dla których cyfryzacja jest co najwyżej źródłem danych! Powołanie ministerstwa o takiej nazwie, to więcej niż kompromitacja, to manifestacja niekompetencji.

~gosc # 2015-05-26

Rzecz w tym, że w języku polskim brakuje odpowiedników dla terminów języka angielskiego:

1. digitization refers to “the action or process of digitizing; the conversion of analogue data (esp. in later use images, video, and text) into digital form.”
2. digitalization, by contrast, refers to “the adoption or increase in use of digital or computer technology by an organization, industry, country, etc.”

w języku polskim takiego rozróżnienia nie ma, terminy cyfryzacja, digitalizaicja, itd., stanowią synonimy.