SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cynober

dopuszczalne w grach (i)

cynober

siarczek rtęciowy używany jako farba koloru czerwonego


KOMENTARZE

betissewilla # 2005-07-06


Układ krystalograficzny: trygonalny
Postać kryształów: romboedryczne, tabliczkowe, ziarniste, igiełkowe
Twardość: 2 - 2,5
Gęstość: 8,1
Barwa: jasnoczerwona, ciemnoczerwona, brunatnoczerwona
Rysa: czerwona

gutekmisiek # 2009-06-23

klasa: trapezoedr dytrygonalny
najczęściej występuje w skupieniach ziarnistych i wpryśnięciach
Minerał utworów hydrotermalnych niskich temeperatur.