SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cyrograf

dopuszczalne w grach (i)

cyrograf

1. dawniej: własnoręcznie podpisany dokument, zwłaszcza zobowiązanie;
2. w baśniach i podaniach: pakt zawarty z diabłem


KOMENTARZE

~gosc # 2012-04-17

z gr. cheirógraphos 'rękopis; skrypt dłużny'
od cheir 'ręka' grapho 'pisać'