SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cytacja

dopuszczalne w grach (i)

cytacja

dawniej:
a) cytat (dosłowne przytoczenie w tekście czyichś słów);
b) pozew, wezwanie do stawienia się przed władzą, zwłaszcza sądową


KOMENTARZE

partycja77 # 2006-01-03


cytacja (łc. citatio od citare ‘przywołać, wymienić’) 1. wojsk. zaszczytna wzmianka. 2. daw. pozwanie przed sąd, wezwanie, pozew.