SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

cytowalność

dopuszczalne w grach (i)

cytowalność

zbadana statystycznie liczba cytowań jakiegoś tekstu (tekstów)


KOMENTARZE

wielki_jubiler # 2007-02-06

Przepraszam za błąd. Miało być
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN 1999 hasło cząstka słowotwórcza -alność. Co prawda jest uwaga, że konstrukcje tego typu nie uzyskały aprobaty normatywnej, ale wymienione obok oglądalność, umieralność i zachorowalność są odnotowane jako zwykłe hasła w tym słowniku, a słuchalność co prawda nie jest wymieniona w tym słowniku, ale jest odnotowana w innych