SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

czechosłowakizm

dopuszczalne w grach (i)

czechosłowakizm

koncepcja uznająca istnienie jednego narodu czechosłowackiego


KOMENTARZE

(brak)