SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

czekistka

dopuszczalne w grach (i)

czekistka

w ZSRR: funkcjonariuszka Wszechzwiązkowej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (tzw. CzeKa)


KOMENTARZE

(brak)