SJP
SŁOWNIK SJP

X

czekistki

dopuszczalne w grach (i)

czekistka

w ZSRR: funkcjonariuszka Wszechzwiązkowej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (tzw. CzeKa)

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)