SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

czerpnia

dopuszczalne w grach (i)

czerpnia

1. czerpnia powietrza - obudowany otwór do pobierania powietrza atmosferycznego w celach wentylacyjnych lub technologicznych;
2. czerpnia wody - kryte ujęcie wody na brzegu rzeki lub zbiornika; ujęcie wody


KOMENTARZE

~gosc # 2007-10-23

czerpnia wody «kryte ujęcie wody na brzegu rzeki lub zbiornika»2.czerpnia powietrza «obudowany otwór do pobierania powietrza atmosferycznego w celach wentylacyjnych lub do celów produkcyjnych»